Les Gentils Pois(s)ons

Les Gentils Pois(s)ons vzw ondersteunt het werk van de jonge choreografe en danseres Lies Mahy.

 

“Dans is mijn medicijn.
Het is mijn remedie tegen pijn, woede, verdriet en frustraties.”

Dans is voor haar een expressiemiddel, vandaar dat dans an sich steeds aanwezig zal zijn in haar creaties. Haar werk is licht theatraal, gevoelig, menselijk. Ze houdt van het ietwat dierlijke aspect van bewegingen, energetisch en explosief, maar ook van esthetiek en stiltes. Het visuele aspect speelt een belangrijke rol. De magie van belichting heeft haar dan ook altijd gefascineerd en geïnspireerd.

Dans is een van de puurste manieren van zijn en toch zijn we er zo van vervreemd. We gebruiken ons lichaam dagelijks, maar we lijken het contact ermee verloren. Les Gentils Pois(s)ons wil (hedendaagse) dans en beweging terug brengen naar waar het vandaan komt – dans als gevoels- en expressiemiddel – en wil iedereen duidelijk maken dat hij dit nog steeds in zich heeft. Omdat beweging uiteindelijk zo dicht bij ieder van ons staat, wil Les Gentils Pois(s)ons mensen ermee samenbrengen en doen (in)zien, doen bewegen, doen denken, doen leven.

 

(ENG) Les Gentils Pois(s)ons vzw is a contemporary dance company, established in 2011, that supports the work of young choreographer and dancer Lies Mahy.

“Dance is my medicine.
It’s my remedy against pain, anger, sadness and frustration.”

For Lies dance is a way of expression, that’s why dance itself will always be present in her creations. Her work is slightly theatrical, sensitive, human. She likes the somewhat animalistic aspect of movements, energetic and explosive, but also silence and aesthetics. The visual aspect is an important part of her work. The magic of lighting has always fascinated and inspired her.

Dance is one of the purest forms of being and yet we are so alienated from it. We use our bodies daily but we seem to have lost touch with it. Les Gentils Pois(s)ons wants to bring (contemporary) dance back to its origins – dance as a means of feeling and expression – and wants to make us understand that it still lives inside us. Because movement is close to each of us, Les Gentils Pois(s)ons wants to use it to bring people together, to make them see, move, think, live.

 

Recente Projecten

Lenteconcert “Zigeuner klank & smaak” door European Inter.voiceS Choir

(NL) Op vraag van artistiek leider van het European Inter.voiceS Choir, Ludwig Van Gijsegem, brengt Les Gentils Pois(s)ons enkele korte choreografieën tijdens hun lenteconcert “Zigeuner klank en smaak” ter ere van het 85-jaar bestaan van het Davidsfonds Aalst, en dit in de Hemelvaartkerk van Hofstade.

(ENG) At the request of the artistic director of the European Inter.voiceS Choir, Ludwig Van Gijsegem, Les Gentils Pois(s)ons bring a few short choreographies during their spring concert “Gipsy sound and taste” in honor of the 85 years existence of the Davidsfonds Aalst, and this at the Hemelvaartkerk of Hofstade.

 

Residentie ‘The Silent Project’ in Garage Performing Arts Center in Corfu

(NL) Van 5 tot en met 17 april 2014 was Les Gentils Pois(s)ons uitgenodigd voor een residentie in Garage Performing Arts Center in Corfu, Griekenland, om er te werken aan een nieuw onderzoeksproject ‘The Silent Project’. Tijdens de residentie zal er ook een workshop rond het idee en het materiaal van het project gegeven worden, alsook een toonmoment.

(ENG) From April 5th until 17th 2014 Les Gentils Pois(s)ons was invited for a residency at Garage Performing Arts Center in Corfu, Greece, to work ar their new research based project ‘The Silent Project’. During the residency there will also be a workshop around the ideas and material of the project, as well as a showing.

 

Les Gentils Pois(s)ons te gast in Kinitiras Studio Athene en Ioannina

(NL) Van 16 tot en met 22 juli 2012 was Les Gentils Pois(s)ons artist in residence in Kinitiras Studio te Athene, waar het gezelschap de mogelijkheid kreeg hun voorstelling ‘menlightened’ te hernemen, uit te diepen en voor het eerst te presenteren voor een buitenlands publiek. Op 26 juli waren ze uitgenodigd door het Cultureel Centrum van de Municipaliteit van Ioannina om de voorstelling te spelen in de historische site van Its Kale.
Een fotoverslag hiervan verschijnt binnenkort op deze website onder de rubriek ‘projects’.

(ENG) From Juli 16th until 22nd Les Gentils Pois(s)ons was artist in residence in Kinitiras Studio in Athens, where the company got the chance to resume and deepen their performance ‘menlightened’, and to show it for the first time to an foreign public. On July 26th they were invited bu the Cultural Centre fo the Municipality of Ioannina to perform at the historical site of Its Kale
A photo reportage will soon appear under the header ‘projects’.

Dit internationale project werd mede mogelijk gemaakt door/This international project was also made possible by:
Moebius Design – www.moebiusdesign.be


Onze dank gaat ook uit naar/Our gratitude also goes to: Eugène Mahy, Greet Joos, David Truyens, Christophe Vanhove, Kevin Smets en Kurt Willems, Marie-Thérèse Boyen en Sofie Es.

 

Help-ons-overeind-feestje

Muziek: Frank Peeters // Silke Vanhoof // en nadien zomerse plaatjes met dj Boat
Expositie: Marta Kosieradzka
Verkoop van handgemaakte fantaisiejuwelen

Op 8 en 9 juni 2011 ging onze eerste voorstelling ‘menlightened’ met succes in première in het Kievitsnest in Antwerpen. Deze zomer vertrekt Les Gentils Pois(s)ons met ‘menlightened’ naar Griekenland. Van 16 tem 22 juli is het gezelschap uitgenodigd in Kinitiras Studio in Athene voor een residentie periode en twee voorstellingen. Daarna trekt de groep naar Ioannina, een stad in Noordwesten van Griekenland, om er op 26 juli in het historische openluchttheater Its Kale te spelen.

Voor het jonge gezelschap is dit een uitgelezen en unieke kans om internationale ervaring op te doen, nieuwe connecties te leggen en de voorstelling te brengen voor een publiek anders dan dat van de thuisbasis. Een niet te missen groeikans dus.

Echter, de financiële steun vanuit gastland Griekenland is minimaal. En als beginnend gezelschap genieten we nog niet van structurele subsidies of andere werkingsgelden. De enige mogelijkheid die wij hebben om dit internationale project financieel draagbaar te maken zijn de subsidies voor reis-, verblijf- en transportkosten van de Vlaamse Gemeenschap, maar zoals de naam al laat vermoeden, worden daarmee andere kosten, zoals de vergoedingen voor dansers, muzikant en choreograaf of materiaal dat ter plekke moet worden aangeschaft niet gedekt en daarenboven zijn we allesbehalve zeker dat deze fondsen ons toegekend zullen worden.

Daarom doen wij een oproep naar de buitenwereld, naar jullie, naar jou. En daarom organiseren wij deze gezellige avond om ons project en nog andere prachtige artiesten, die ons allemaal willen ondersteunen met wat zij hebben, hun talent, aan jullie voor te stellen.

Je kan ons gewoon steunen door die avond een glaasje te komen drinken of door je te laten verleiden door de mooie grafische werken van Marta Kosieradzka of een van de kleurrijke handgemaakte juwelen of ook door een al dan niet substantiëlere gift te doen.

Kan je die avond niet aanwezig zijn, maar wil je ons toch ondersteunen in het verwezenlijken van onze dromen? Dan is het altijd mogelijk een storting te doen op onderstaand rekeningnummer. Elke 1, 2 of 5€ maken een verschil voor ons. Voor substantiële giften vanaf 50€ beloven wij je een eervolle vermelding op onze website en een vip-behandeling op onze volgende binnenlandse voorstelling(en).

Onze gegevens:
Les Gentils Pois(s)ons vzw
Eendrachtstraat 21A
2060 Antwerpen
IBAN: BE57 5230 8042 8435
BIC: TRIOBEBB

 

menlightened in Griekenland

Les Gentils Pois(s)ons eindigde het vorige seizoen met twee geslaagde voorstellingen van ‘menlightened’ in het prachtige Kievitsnest in Antwerpen. Deze zomer gaat het gezelschap op reis naar Athene, waar het na een residentie periode twee voorstellingen zal spelen op 21 en 22 juli in Kinitiras Studio. Daarna trekt de groep verder naar Ioannina in het Noordwesten van Griekenland, waar op 26 juli nog een voorstelling volgt in het historische openlucht theater in Its Kale.

Comments are closed.